Personalfrågor

När du ska bli eller har blivit arbetsgivare behöver du känna till vilka regler som styr arbetsmarknaden. Den svenska arbetsrätten formas i huvudsak av lagar, kollektivavtal och domstolspraxis. Dessa källor kan sägas ange ramarna inom vilka det personliga anställningsavtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare kan förhandlas. När du anställer personal tar du på dig ett arbetsgivaransvar. Ditt ansvar gäller i första hand mot dina anställda, men du tar även på dig ett ansvar mot olika myndigheter och ofta även mot fackliga organisationer. I vissa avseenden har du även ett ansvar mot helt utomstående parter. Det gäller exempelvis vid skador som din anställde orsakar i tjänsten.

Vi kan hjälpa dig med bl a följande:

  • Anställningsformer
  • Uppdragstagare
  • Alternativ till att anställa
  • Anställningsavtal
  • Semester
  • Sjukskrivning
  • Skatter & avgifter
  • Försäkringar
Tillbaka

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: RLCC