Om A&P

En myra är bättre än fyra elefanter

– Vi är företagens pålitliga rådgivare!

 

Adrian & Partners är en av de få medelstora revisionsbyråer som har valt att gå sin egen väg och stå utanför de stora elefanterna. Trots vår storlek finns vi representerade både lokalt, nationellt och internationellt i olika sammanhang. Vi deltar också i branschens kvalitetssäkringsarbete. Adrian & Partners värnar om utveckling av ett stabilt, långsiktigt och etiskt företagsklimat såväl nationellt som utomlands. Vårt arbete tillsammans med våra kunder syftar till att verka för lösningar som våra kunder skall kunna vara stolta över även om de skulle synas i sömmarna. Vi strävar också efter att bidra med vår kunskap till andra, t ex genom det avtal med Georgien som slutits i vilket vi påtar oss att hjälpa till att biträda med att utveckla god redovisnings- samt revisionssed. I vårt rådgivningsarbete skall vi alltid kunna svara ja på…

  • Är det lagligt?
  • Känns det rätt?
  • Vill vi se det på första sidan i tidningen?

Re:Vision

 

Adrian & Partners AB kom till världen sommaren 2001. Inte som någon nyfödd duvunge, utan snarare som en vision. Av två sedan länge väletablerade revisionsbyråer ville vi skapa en modern byrå med kapacitet att serva både stora och mindre företag. Okej, det fanns kärlek med i bilden också. Kärleken till våra kunder och lusten att ge dem allra bästa tänkbara service och support. Sagt och gjort, Ericsson & Adrian Revisionsbyrå AB och Oskar Gustafsson Revisionsbyrå AB blev kort och gott Adrian & Partners. En revisionsbyrå som idag drivs från Göteborg.

En internationell byrå

 

Adrian & Partners  är representerade i IFACs SMP-grupp genom Mats Olsson som vidare är ordförande i arbetsgruppen för ”Small Business Support” (http://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices).

Genom det internationella arbetet och vidare genom medlemskapet i den amerikanska revisorsorganisationen AICPA har vi skapat ett brett internationellt nätverk, utan att vara bundna vid något enskild internationell revisionsfirma. Nationellt har vi i närmare 30 år alltid varit och är starkt engagerade i branschföreningen Far genom medverkan i lokalavdelningar, huvudstyrelse, kommittéer m m. Vårt fria nätverk såväl nationellt som internationellt ger oss möjlighet att alltid välja den lösning och samarbetspartner som passar bäst. Eftersom vi inte tvingas använda en viss byrås konsulter, är vi mer flexibla och ger er de samarbeten som passar de enskilda fallen bäst.

Kreativitet, Flexibilitet, Samarbete, Passion och Noggrannhet

 

Vi tror att värdegrunder som kvalitet, utveckling och kompetens är så självklara inom vår bransch och är en förutsättning för att vi alls skall klara av att utföra vårt arbete enligt de krav som ställs i lag och i etiska regler på en revisor och en revisionsbyrå. Våra värdegrunder är:

  • Kreativitet – skapa lösningar, se möjligheter
  • Flexibilitet – vakna för snabba förändringar
  • Samarbete – vi jobbar tillsammans med kunden, varandra och våra leverantörer
  • Passion – vi tycker det vi gör är roligt och värdesätter att ha roligt på jobbet och tillsammans
  • Noggrannhet – vi slarvar inte, rätt snyggt och i tid borde vara en självklarhet, men är det inte för alla (eller hos alla)?

Revision är kul

 

Vi har väldigt kul på jobbet – trots att vi är revisorer! Vi tror nämligen på fullt allvar att en trivsam arbetsplats stimulerar till såväl personlig som yrkesmässig framgång – och ett gott skratt har ju aldrig skadat. Som medarbetare på Adrian & Partners är det självklart att dela och verka för byråns värdegrunder. Medarbetare på Adrian & Partners ges möjlighet till stort ansvar och även om arbetet bjuder på varierande arbetsuppgifter finns goda möjligheter till specialisering. I en föränderlig värld står kompetensutveckling i centrum för våra medarbetare vilket kräver en vilja och hunger efter att ständigt utvecklas. Möjligheterna är obegränsade för drivna och engagerade medarbetare som dessutom, liksom övriga på Byrån, är måna om att det ska vara roligt på arbetsplatsen och i själva yrkesutövandet. 

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: LMKT