Helena Adrian

Helena Adrian är auktoriserad revisor och delägare i revisionsbyrån. Helena är specialiserad inom skatte- och bolagsrätt och arbetar utöver revision med företagsomstruktureringar. Helena är ledamot i FAR:s specialistgrupp för skatt och arbetar dessutom en hel del med utbildning av revisorer och redovisningskonsulter. Ett stort intresse (förutom revision!!) är att resa – långa som korta resor – till nya outforskade eller gamla välbesökta resmål. Fritiden ägnas också åt familjen – maken Mats samt de numera utflugna egna barnen Karin och Carl.

Musikal: Les Misérables
Intressen: Mördare, särskilt seriemördare och psykopater
Resmål: Värme, London och Paris för ”pulsen” och annorlunda kulturer

Tillbaka

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: ARNP