Artiklar

Här kan ni hitta lite olika artiklar i vilka vi i Adrian & Partners är med och deltar genom skrivande, debatterande, intervjuande m m.

Adrian & Partners – inte som andra byråer

 

Läs mer

Höj utbildningskravet på revisorer (3/2 2017 – tidningenbalans.se/debatt/)

Borde det inte ligga i vårt eget intresse att läsa ISA mer än vad vi borstar tänderna? Det frågar sig Mats Olsson, revisor och delägare i Adrian & Partners, och argumenterar för höjda utbildningskrav.

”Tänkte inte på det…” Så slutade det alltid för Peter Dalle, när han som uppfinnare i Lorry aldrig fick till det med Patentverket. Och så kan det sluta för vår bransch om inte vi förstår konsekvenserna av förändringshastigheten i vårt samhälle.

Läs mer

Svenska ekonomistudenter dåliga på revision (1/7 2017 – tidningenbalans.se/debatt)

Svenska ekonomistudenter saknar grundläggande kunskaper i revision och internationella revisionsstandarder när de kommer ut i yrkeslivet. Det förklarar de låga ingångslönerna, skriver Helena Adrian, revisor och delägare.

Läs mer

Formlös värdeöverföring – ett problem, del II (Balans Fördjupning nr1/2017)

I Balans Fördjupning nr 4/2016 tog Helena Adrian upp några centrala frågor kring begreppet formlös värdeöverföring. I denna artikel utvecklar honresonemanget och tar upp frågeställningar kopplade till redovisning och revision.

Läs mer

Formlös värdeöverföring – ett problem, del I (Balans Fördjupning nr4/2016)

Begreppet formlös värdeöverföring har berörts i flera artiklar i Balans. För att räta ut en del av frågetecknen tar Helena Adrian, revisor på Adrian & Partners, i denna artikel upp några centrala frågeställningar kring begreppet. Detta är den första artikeln i en artikelserie i två delar.

Ett problematiskt begrepp

Utifrån bokföringslagens krav och kraven på dokumentation av styrelse- och bolagsstämmobeslut, torde det vara svårt att påstå att en värdeöverföring kan vara formlös. Så varför denna debatt? I artikeln belyser Helena frågeställningarna: Vad för slags affärshändelse är en ”formlös värdeöverföring”?, Hur ska posten redovisas?, Hur ska den beskattas och deklareras? och Hur påverkas revisionen?

Läs mer

”Vi bör avråda från formlösa värdeöverföringar” (Balans nr7/2016)

Vi revisorer bör bestämt avråda från så kallade formlösa värdeöverföringar. De måste betraktas som ett högriskområde eftersom de kan föra med sig problem som är svåra att hantera. Det skriver Helena Adrian, revisor på Adrian & Partners, med anledning av uttalanden som tidigare gjorts i Balans. (mer i Balans Fördjupning nr4/2016)

Revisorer kan och bör ställa formkrav

I intervjun med Carl Svernlöv i Balans nr 6/2016 uttalar han att ”Det är olyckligt om revisorerna inför formkrav som inte lagen ställer”. Jag menar att det skulle vara synnerligen olyckligt om revisorerna INTE ställde formkrav.

Läs mer

Fantasilöst RN bidrar inte till god revisionssed (Balans nr5/2016)

Standardskrivningar är inte detsamma som vägledning, att kopiera text är inte detsamma som att reflektera. Det skriver revisor Helena Adrian i ett inlägg i debatten om Revisorsnämndens granskning.

Läs mer

”Styrelsen har det yttersta ansvaret” (Resultat nr4/2016)

Helena Adrian, auktoriserad revisor på Adrian & Partners i Göteborg, berättar vem som ansvarar för vad och vilka vanliga fällor som finns kring detta.

Läs mer

Utdelning, värdeöverföring eller vad? (Balans nr3/2016)

När är en utdelning en utdelning? Frågan kan synas enkel men bakom begreppet döljer sig ett inte helt enkelt regelverk.

Läs mer

Debattpanelen (Balans, nr3/2016)

– tycker till om revision av ingående balans

Läs mer

När ska RN anpassa sin vägledning? (Balans, nr 3/2016)

Standardskrivningar är inte detsamma som vägledning, att kopiera text är inte detsamma som att reflektera. Det skriver revisor Helena Adrian i ett inlägg……

Läs mer

Attracting and retaining new talent (IFAC Nov 2015)

It is difficult for small- and medium-sized practices (SMPs) to attract talent, especially when competing with the Big Four…..

Läs mer

FAR söker nya vägar – i snabbt tempo (Balans, nr3/2015) – REPLIK 3

Ja, vi har mycket att göra och vi gör det med glädje. Det svarar FAR:s generalsekreterare Dan Brännström på Helena Adrians debattinlägg I Balans nr2/2015…

Läs mer

FARS:s ledning verkar sakna förmåga att lyfta blicken! (Balans, nr2/2015) – REPLIK 2

Debatten om förtroendet för revisorer och revision fortsätter. Här bemöter Helena Adrian Dan Brännströms och Jonas Svenssons svar I Balans nr 1/2015…

Läs mer

Revisorn måste vara tuff (Balans, nr1/2015) – REPLIK 1

Under rubriken ”revisorer, dags att städa trappan uppifrån” skriver Helena Adrian uppfordrande i Balans nr 10/2014…

Läs mer

Revisorer, dags att städa trappan uppifrån (Balans, nr10/2014)

Om inte revisorskåren kan visa integritet kommer förtroendet för såväl de enskilda…

Läs mer

Familjebeskattning (Balans, nr6/2014)

Helena Adrian och Mats Olsson träffades första gången 1997. Båda var frånskilda med barn med sina respektive expartners. Båda drev…

Läs mer

Påverka IFACs nya dagordning (Balans, nr6/2013)

I juni erbjuds en ny möjlighet att svara på IFACs Quick Poll – enkäten som fångar…

Läs mer

Konkurrera med värde istället för pris (Balans, nr5/2014)

Det är inte priset som får en kund att säga upp avtalet. Det skriver revisor Mats Olsson som vill…

Läs mer

Is Your Accounting Firm Ready? (IFAC Maj 2015)

Many of us, perhaps baby boomers and Gen X types especially, harbor general concerns or anxieties about change…

Läs mer

Danska revisorer gör det omöjliga! (Balans, debatt, nr4/2013)

Danmarks nya bestyrkande tjänst går på tvärs mot internationell standard och äventyrar jämförbarheten mellan länder….

Läs mer

Hallå där… (Balans, nr 2/2013)

Varför ska man som FAR-medlem gå på lokala aktiviteter…

Läs mer

IFAC tar pulsen på små byråer (Balans, noteringar, nr2/2013)

Regelbördan, den osäkra konjunkturen och konkurrensen om kunderna är de största utmaningarna för småföretag över hela världen. Det visar IFACs sammanställning av det halvårsvis återkommande frågebatteriet ”Quick Poll”….

Läs mer

Vi behöver ingen ISA-light (Balans, debatt, nr 12/2012)

De som klagar har sällan satt sig in i regelverket….

Läs mer

Bättre välja än vela (Balans, ledare, nr12/2012)

Jag har aldrig tidigare skrivit om en annons i Balans, men nu kan jag inte låta bli….

Läs mer

We don’t need ISA-light (Ifac.org, 2012-12-15)

… No  matter   where  you  are  in the  world,  France,  Nigeria,  Denmark,    and  so on and  so forth,  the auditors  complain about  the  ISAs  as burdensome    and expensive    for  the  client….

Läs mer

Granskning eller inte granskning – det är frågan (Ackordscentralen Nyheter, nr2/2012)

Många företag som har bedömt att man inte har behov av revision, kan ändå ha behov av kvalitetssäkring av bokföring, bokslut, årsredovisning samt att företagsledningen inte brutit mot någon väsentlig…. En bokslutsrapport kommer således inte, som många felaktigt tycks tro, att kunna ersätta en revisionsberättelse…

Läs mer

Svenskar får IFAC-uppdrag (Balans, nr 12/2011)

… Mats Olsson har fått uppdrag inom International Federation of Accountants (IFAC.

Läs mer

Många kom och lyssnade… (Soliditet.se, 2011-08-23)

Ofta glömmer man bort revisorns viktiga roll som länken mellan ägare, styrelse, anställda, leverantörer, kunder, staten och kreditgivare. En bra revisor har en löpande kontakt….

Läs mer

Risk för förvirring kring ny penningtvättslag (Ekonomisverige.se 2011-07-05)

Det viktiga är att lära sig lagen så att man inte gör fel av misstag, säger Helena Adrian….

Läs mer

Jag räds inte fortsatt granskning (Balans, nr 4/2010)

Göran Raspe känner sig tydligen trampad på tårna…. (svar på Balans nr 3/2010)

Läs mer

RN:s process är noggrann och rättssäker! (Balans, nr 3/2010)

I sin debattartikel klagar Helena Adrian på bristande kompetens, djup okunskap… Hon oroar sig för om Rn har rätt resurser för fullgörande av sitt uppdrag….

Läs mer

Har RN verkligen rätt kompetens? (Balans, nr 2/2010) 

Nu blev det tyst och revisorn antog en ny hudfärg. Diskussionen  fortsatte efter en kort andhämtningspaus och jag fick anledning  att förklara innebörden  av BFNAR   2003:3.  Jag var emellertid snart tvungen att hejda mig när revisorn  fällde ytterligare en häpnadsväckande kommentar……

Läs mer

Abolishing audit for SMEs (The Accountant, 14/12 – 2009)

The auditing and accounting business is undergoing rapid changes. Countries that had statutory audit regardless  of the size of the entity have implemented thresholds and countries that already had thresholds have raised them….

Läs mer

Revisorer flyr fuskbransch (Göteborgs Posten 2009-09-21)

Nu måste vi granska sådant som ”inte finns” i bokföringen. Det är väldigt mycket svårare, konstaterar Mats Olsson….

Läs mer

När kan jag sluta granska… och vad? (Balans, nr 11/2008) 

Av effektivitetsskäl är det viktigt att avgränsa revisors insatser vid revisionen. Revisorn skall vare sig granska för mycket eller för lite….

Läs mer

RS 570 fortsatt drift – ytterligare reflektioner (Balans, nr 3/2006)

Denna artikel innehåller reflektioner kring revisorns rapportering enligt RS 570. Den tar också upp typfall samt några praktiska exempel….

Läs mer

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: NEVY